nr.3

Suprafaţa 28.8 m² Bucătărie 4.9 m² Odae 15.1 m² Antreu  6.3 m² Bloc sanitar 2.7 m² Preț m² –579.86 euro Disponibil la etajul  4 , 6, 7, 8, 9, 10